Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Τομέας Υγείας του Παιδιού


Ο Τομέας Υγείας του Παιδιού ιδρύθηκε το 1976 κατά την επαναλειτουργία της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών μετά τη δικτατορία (με την ονομασία Τομέας Ευγονικής και Υγιεινής Μητρότητας και Παιδικής Ηλικίας).

Σκοπός του Τομέα είναι:
α) η έρευνα σε θέματα υγείας του παιδιού, με έμφαση σε θέματα σημαντικά από την άποψη της δημόσιας υγείας,
β) η εκπαίδευση σε θέματα δημόσιας υγείας του παιδιού και κοινωνικής παιδιατρικής, και
γ) η πραγματοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας των παιδιών.


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»